AJANKOHTAISTA_Nbanner


Kotimainen diakonia

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Ensisijaisesti yhteiskunnan pitää taata myös vähävaraisille minimielintaso.

Agapisti-säätiöllä on v. 2016-2018 yhteistyösopimus kotimaisista diakonia-avustuksista Sipilä-säätiön kanssa. Agapisti-säätiö ei käsittele siten lainkaan yksittäisiä avustushakemuksia.

Sipilä-säätiö käsittelee sopimukseemme perustuen vain seurakuntien ja edunvalvojien tekemiä hakemuksia hädänalaisten ja vähävaraisten yksityishenkilöiden auttamiseksi. Yhteistyö koskee myös seurakuntien hakemuksia diakonisiksi jouluavustuksiksi.
Tiedustelut ja yhteydenotot:  Sipilä-säätiö
 HELP7CM


footer