AJANKOHTAISTA_Nbanner


Kehitysyhteistyö: Cepromin-järjestön työ kaivosalueiden lasten hyväksi Boliviassa

Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, vuonna 1979 perustettu CEPROMIN on ainoa järjestö, joka tekee työtä kaivostyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksien puolesta koko Boliviassa. Alaikäiset kaivostyöläiset ovat yksi sen kohderyhmistä.

Järjestö pyrkii koulutuksen avulla siihen, että näillä lapsilla ja nuorilla olisi muita tulevaisuuden vaihtoehtoja kuin kaivostyö. Hankkeella tuetaan kaivosalueiden lasten ja nuorten koulutusta ja vahvistetaan heidän valmiuksiaan puolustaa ja edistää oikeuksiaan. Tiedotustoiminnalla lisätään tietoisuutta lapsityöhön liittyvistä kysymyksistä.

Agapisti-säätiö on tehnyt sopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa tämän lapsityövoiman käyttöä vastustavan kehitysyhteistyöhankkeen tukemisesta vuosina 2016-2018. Säätiö vastaa  Lähetysseuran laskennallisesta omavastuuosuudesta tämän hankkeen kuluista. Pääosan hankkeen kuluista maksetaan Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

 

 

bolivia
footer