AJANKOHTAISTA_Nbanner


Vammaisten lasten koulutus Nepalissa


Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani Forward Looking kansalaisjärjestö tekee työtä Nepalissa vammaisten parissa. Vammaistyö on yksi Lähetysseuran painopistealueita.
 Agapisti-säätiö tukee osaltaan tätä Lähetysseuran kummilapsitoimintaa, jossa noin 400:n näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisen oppilaan opiskelua tuetaan eri koulutusasteilla peruskoulusta yliopistoon. Kummituki mahdollistaa kouluun pääsyn sellaisille oppilaille, jotka muuten jäisivät koulutuksen ulkopuolelle vammansa, taloudellisen tilanteen ja vaikean kouluun pääsyn vuoksi. Useissa tapauksessa tuki tarkoittaa myös asuntolapaikan ja ympärivuorokautisen huolenpidon tarjoamista.

Vammaisten lasten ja nuorten koulutus muuttaa myös asenteita Nepalissa, jossa vammaisia lapsia edelleen piilotellaan ja hävetään. Näin vammaisten koulutus tulee koko vammaisyhteisön hyväksi.

Vammaisten koulutuksen kautta myös Nepalin valtio on alkanut kiinnittää huomiota erityisesti näkö- ja kuulovammaisten koulutukseen.

Agapisti-säätiö myöntää tukea 2016-2018 myös siksi, että Nepalissa 2015 tapahtunut maanjäristys on heikentänyt köyhän maan mahdollisuuksia tukea erityisryhmiä kuten vammaisia.  Lisätietoja Suomen Lähetysseuran työstä Nepalissa tästä.

Kuvat: Kirsti Kirjavainen SLS
 


Nepal_Vammaislasten koulu2
Uplift-hanke
Suomen_lahetysseura-logo

footer